kiss-event-17-02 kiss-event-17-03 kiss-event-17-04 kiss-event-17-05

น้องเน็ค เนฐนภาดา กัลยานนท์ Miss Tiffany’s Universe 2013 รองชนะเลิศอันดับ1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 เข้าขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวด โดยคุณปิยะ กิตติธีรพรชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ที.ซี.แนลเชอรัล จำกัด ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ชนิดดื่ม KISS CQ ให้การตอนรับและร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556